ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบรายปี ส่งออก excel


ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6ระดับชั้น ม.3

รายโรงเรียนเมือง1เมือง2มโนรมย์1มโนรมย์2วัดสิงห์สรรคบุรี1สรรคบุรี2สรรพยา1สรรพยา2หันคา1หันคา2หนองมะโมงเนินขามสถิติ/กราฟ
ที่ โรงเรียน นักเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ รวม เฉลี่ย อันดับ pdf
1 วัดหลวงพ่อขาว 4 41.19 41.25 44.75 31.25 26.88 185.31 37.06 115
2 วัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) 7 53.18 43.57 44.43 48.21 45.36 234.75 46.95 20
3 วัดฝาง 23 54.03 55.43 40.22 45.54 30.65 225.88 45.18 31
4 วัดไผ่โพธิ์ทอง 4 50.56 30.00 34.00 43.75 27.50 185.81 37.16 113
5 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์) 5 40.55 26.00 36.00 35.00 33.00 170.55 34.11 151
6 วัดอัมพวัน 4 39.19 21.25 38.38 36.25 33.75 168.81 33.76 155
7 บ้านท่าไม้ 17 47.29 40.29 37.15 43.09 29.85 197.68 39.54 85
8 วัดธรรมามูล 7 58.57 50.00 45.21 46.79 41.79 242.36 48.47 13
9 ชุมชนวัดดักคะนน 32 45.81 28.28 33.78 41.95 31.17 181.00 36.20 124
10 วัดสระเนินพระราม 8 43.03 34.38 37.63 34.06 25.31 174.41 34.88 143
11 บ้านหนองแค 18 47.86 34.72 36.17 42.50 34.17 195.42 39.08 93
12 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1 71.00 30.00 41.00 50.00 42.50 234.50 46.90 21
13 ชุมชนวัดวังเคียน 15 47.03 37.00 34.73 37.00 27.17 182.93 36.59 118
14 วัดนางลือ 12 49.21 47.08 38.50 43.33 32.08 210.21 42.04 54
15 วัดศรีวิชัย 34 46.55 37.06 37.26 40.59 27.50 188.96 37.79 106
16 พระยาตาก 4 50.13 32.50 36.88 43.75 25.63 188.88 37.78 108
17 อนุบาลชัยนาท 305 61.72 53.79 47.05 55.15 45.04 262.74 52.55 7
18 ลัดดาประชาสรรค์ 9 54.61 46.67 42.61 46.94 36.67 227.50 45.50 29
19 อนุบาลเมืองชัยนาท 19 53.99 41.84 37.21 46.45 26.71 206.20 41.24 62
20 วัดโรงวัว 15 49.42 30.33 39.33 37.67 29.33 186.08 37.22 112
21 วัดหนองเต่าดำ 4 51.19 41.25 35.50 36.25 26.88 191.06 38.21 101
22 วัดแหลมหว้า 15 55.23 43.67 40.30 53.00 34.83 227.03 45.41 30
23 วัดดอนรังนก 15 52.03 34.33 40.87 49.17 31.33 207.73 41.55 58
24 วัดหนองพังนาค 3 56.25 45.00 43.33 45.83 35.00 225.42 45.08 32
25 วัดเนินถ่าน 4 61.63 40.00 47.75 43.13 30.63 223.13 44.63 35
26 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 8 38.53 22.50 30.13 40.63 30.31 162.09 32.42 165
27 วัดพิกุลงาม 2 57.25 52.50 59.00 47.50 35.00 251.25 50.25 9
28 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถัมภ์) 7 48.18 40.71 40.57 42.86 27.14 199.46 39.89 79
29 อนุบาลมโนรมย์ 24 51.80 35.42 41.63 40.94 36.25 206.03 41.21 63
30 วัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) 15 61.73 40.00 44.00 53.00 32.83 231.57 46.31 25
31 ไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) 14 62.02 39.29 41.57 50.36 30.54 223.77 44.75 33
32 วัดหัวยาง (รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 16 65.11 50.00 48.25 58.59 46.09 268.05 53.61 5
33 บ้านหางน้ำหนองแขม (โออุปถัมภ์) 4 62.25 58.75 58.38 62.50 47.50 289.38 57.88 2
34 บ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) 2 45.25 37.50 38.00 42.50 27.50 190.75 38.15 103
35 บ้านเขาแหลม 3 41.83 35.00 32.50 35.00 22.50 166.83 33.37 158
36 บ้านหัวถนน 10 43.58 27.00 35.75 34.25 24.25 164.83 32.97 163
37 วัดหัวหว้า 12 42.92 39.58 35.75 38.75 25.83 182.83 36.57 120
38 วัดคลองกลาง (พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 2 55.00 60.00 50.00 48.75 30.00 243.75 48.75 12
39 วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 14 63.46 38.21 42.68 51.25 41.43 237.04 47.41 18
40 บ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) 3 43.83 26.67 34.50 43.33 30.00 178.33 35.67 130
41 วัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) 10 48.30 30.50 33.05 45.25 28.25 185.35 37.07 114
42 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจ 7 52.93 47.86 38.07 55.71 42.50 237.07 47.41 17
43 บ้านดอนแตง 2 74.50 82.50 66.25 76.25 53.75 353.25 70.65 1
44 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 13 49.56 38.08 33.38 42.50 25.38 188.90 37.78 107
45 วัดอู่ตะเภา (สถิตราษฎร์นุกูล) 2 50.38 30.00 28.25 36.25 20.00 164.88 32.98 162
46 วัดหนองตาตน 4 55.75 38.75 42.25 52.50 40.00 229.25 45.85 27
47 วัดบ่อแร่ (วิจิตรราษฎร์บำรุง) 3 45.50 38.33 40.67 39.17 19.17 182.83 36.57 121
48 วัดหนองจิก 4 57.94 42.50 40.13 51.25 31.25 223.06 44.61 36
49 วัดคลองบุญ 11 50.36 37.73 37.23 44.09 29.32 198.73 39.75 82
50 วัดหนองน้อย 3 31.42 21.67 33.33 24.17 27.50 138.08 27.62 180
51 อนุบาลวัดสิงห์ 12 53.42 39.58 42.75 52.50 29.38 217.62 43.52 47
52 สำราญราษฎร์บำรุง 7 48.18 35.00 40.79 40.36 23.57 187.89 37.58 110
53 วัดวังหมัน 11 46.57 27.50 35.41 34.32 24.77 168.57 33.71 156
54 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 39.08 40.00 38.50 23.33 30.83 171.75 34.35 149
55 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 18 40.68 29.72 37.86 40.83 25.83 174.93 34.99 141
56 บ้านทุ่งกว้าง 7 45.71 22.86 35.57 38.57 27.14 169.86 33.97 153
57 วัดโคกสุก 4 48.56 42.50 46.00 48.75 35.00 220.81 44.16 42
58 วัดดอนตาล 14 50.23 32.86 41.29 42.32 30.54 197.23 39.45 87
59 วัดดอนตูมกมลาวาส 8 46.09 28.75 31.63 35.00 23.75 165.22 33.04 161
60 วัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 4 62.25 55.00 40.50 47.50 26.88 232.13 46.43 24
61 วัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้ 13 53.19 44.62 42.73 43.85 27.88 212.27 42.45 53
62 วัดเขาแก้ว 5 53.10 37.00 44.10 46.00 24.00 204.20 40.84 71
63 บ้านโป่งแค 2 66.13 45.00 44.25 46.25 21.25 222.88 44.58 37
64 ชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) 4 57.00 43.75 46.13 53.75 31.88 232.50 46.50 23
65 วัดบ้านหนอง 13 52.31 38.46 40.85 47.69 23.08 202.38 40.48 76
66 บางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล 11 66.66 50.45 50.45 50.23 40.68 258.48 51.70 8
67 วัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 8 66.91 55.00 56.50 60.63 45.00 284.03 56.81 4
68 เขื่อนเจ้าพระยา 29 46.79 35.52 38.00 39.40 26.64 186.34 37.27 111
69 วัดกรุณา 5 56.15 38.00 39.50 46.00 39.50 219.15 43.83 45
70 วัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา) 11 46.64 30.45 34.95 41.36 25.23 178.64 35.73 128
71 วัดโคกจันทน์ 4 47.38 38.75 38.00 46.25 21.88 192.25 38.45 100
72 บ้านคลองยาง 9 39.42 27.22 30.11 38.33 28.61 163.69 32.74 164
73 วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 1 46.75 30.00 35.50 42.50 15.00 169.75 33.95 154
74 วัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรร 11 43.48 34.55 31.82 37.95 30.91 178.70 35.74 127
75 วัดมะปราง 12 65.38 52.08 48.17 47.71 27.92 241.25 48.25 15
76 วัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์) 15 49.07 38.67 41.57 42.83 30.00 202.13 40.43 77
77 วัดดอนตะไล้ 7 53.32 53.57 46.93 52.86 30.36 237.04 47.41 19
78 อนุบาลสรรพยา 39 53.92 31.15 39.10 46.54 30.83 201.54 40.31 78
79 วัดโพธิมงคล 8 54.78 35.63 38.56 44.06 31.56 204.59 40.92 68
80 วัดกำแพง(สรรพยา) 5 49.90 43.00 36.00 47.00 29.00 204.90 40.98 67
81 วัดหลวงสิริบูรณาราม 4 44.69 42.50 38.25 38.75 30.63 194.81 38.96 94
82 วัดยางศรีเจริญ 4 64.75 52.50 53.13 50.00 26.88 247.25 49.45 10
83 วัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 17 56.18 52.35 52.00 47.79 33.68 242.00 48.40 14
84 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 45.13 37.50 34.25 40.00 31.25 188.13 37.63 109
85 วัดหาดอาษา 10 61.60 48.00 47.80 55.75 34.00 247.15 49.43 11
86 บ้านทุ่งกระถิน 10 47.70 30.00 35.30 36.00 27.75 176.75 35.35 136
87 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 18 41.89 27.50 32.56 36.53 26.94 165.42 33.08 159
88 วัดเทพรัตนวนาราม 8 52.41 33.75 36.19 45.63 27.81 195.78 39.16 92
89 เทพรัตน์ 18 44.10 30.56 43.67 38.47 26.11 182.90 36.58 119
90 วัดอารีทวีวนาราม 3 64.58 73.33 49.33 59.17 40.83 287.25 57.45 3
91 วัดหนองแขม 16 55.66 49.38 40.41 48.44 28.13 222.00 44.40 39
92 วัดโพธิ์งาม 23 47.87 36.96 36.98 40.54 27.07 189.41 37.88 105
93 วัดสนามชัย 6 48.50 34.17 36.75 42.50 30.83 192.75 38.55 98
94 วัดสังฆาราม (ปลื้มประชาสงเคราะห์) 19 46.89 30.53 36.66 40.26 27.63 181.97 36.39 123
95 วัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิต) 7 43.64 30.71 37.64 37.14 26.07 175.21 35.04 140
96 วัดท่ากระแส 8 52.38 31.25 45.44 41.88 27.81 198.75 39.75 81
97 วัดโพธิ์ทอง 6 43.54 32.50 30.75 34.58 19.58 160.96 32.19 166
98 วัดหัวเด่น 15 56.37 29.67 40.77 44.33 33.17 204.30 40.86 69
99 วัดโฆสิตาราม 8 47.97 35.00 42.81 39.06 31.25 196.09 39.22 90
100 วัดหอระฆัง 3 52.17 43.33 44.33 42.50 35.83 218.17 43.63 46
101 วัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 8 62.19 45.63 39.75 50.94 31.25 229.75 45.95 26
102 วัดท่าสมอ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคร 3 56.08 48.33 45.67 54.17 33.33 237.58 47.52 16
103 วัดสระไม้แดง 7 40.96 34.29 31.64 38.21 28.93 174.04 34.81 144
104 วัดกำแพง 10 54.88 33.50 38.00 43.00 29.50 198.88 39.78 80
105 วัดหัวตะพาน 6 41.88 30.83 29.67 28.75 27.08 158.21 31.64 169
106 วัดพระแก้ว 9 50.92 38.33 37.50 40.83 25.83 193.42 38.68 97
107 อนุบาลสรรคบุรี 63 55.67 32.94 40.15 43.93 31.23 203.92 40.78 72
108 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (สำนักงานสลากก 5 42.80 38.00 39.20 49.50 25.00 194.50 38.90 95
109 วัดโพธาราม 12 36.35 26.67 32.50 38.13 23.75 157.40 31.48 170
110 วัดพร้าว 3 54.08 36.67 50.83 50.00 36.67 228.25 45.65 28
111 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 15 44.70 29.33 39.97 36.17 27.67 177.83 35.57 134
112 วัดท่า 9 44.17 43.33 36.50 40.28 26.67 190.94 38.19 102
113 วัดธรรมิกาวาส 6 39.38 40.83 40.25 34.58 22.92 177.96 35.59 133
114 วัดจั่นเจริญศรี 8 47.00 40.00 41.38 43.75 34.38 206.50 41.30 59
115 วัดบำเพ็ญบุญ 25 43.33 34.40 43.56 42.10 33.70 197.09 39.42 88
116 วัดจันทน์ 7 31.43 27.86 30.00 35.36 28.57 153.21 30.64 174
117 วัดคลองงิ้ว 7 47.11 47.86 47.29 38.57 27.50 208.32 41.66 56
118 วัดดอนโพธิ์ศรี 8 55.44 38.75 45.88 41.25 35.94 217.25 43.45 48
119 ชุมชนวัดมาติการาม 31 47.74 38.06 42.16 41.85 35.16 204.98 41.00 66
120 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 17 52.15 41.18 41.44 42.79 25.59 203.15 40.63 74
121 วัดเด่นใหญ่ 11 42.09 22.27 34.73 35.68 23.64 158.41 31.68 168
122 บ้านสระแก้ว 4 39.56 28.75 26.63 32.50 20.00 147.44 29.49 177
123 บ้านหนองแจง 1 28.00 30.00 32.00 17.50 17.50 125.00 25.00 181
124 วัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) 14 43.54 27.50 36.32 33.93 26.07 167.36 33.47 157
125 วัดวิจิตรังสิตาราม 8 49.59 38.75 37.75 46.56 35.63 208.28 41.66 57
126 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส (รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 22 57.11 40.23 41.55 44.66 30.80 214.34 42.87 51
127 วัดบ้านใหม่ 8 58.66 43.75 42.06 46.56 32.50 223.53 44.71 34
128 ไกรราษฎร์วิทยา 3 46.67 28.33 34.50 46.67 20.83 177.00 35.40 135
129 บ้านวังเดือนห้า 9 35.22 27.22 32.17 32.50 26.11 153.22 30.64 173
130 บ้านรางจิก 4 57.50 57.50 42.00 41.88 34.38 233.25 46.65 22
131 วัดพรหมวิหาร 7 36.07 21.43 31.93 28.93 26.07 144.43 28.89 178
132 บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) 8 39.25 30.63 31.88 33.75 24.06 159.56 31.91 167
133 บ้านหนองอ้ายสาม 25 47.86 41.60 39.92 44.00 32.20 205.58 41.12 64
134 วัดคลองธรรม 11 53.41 46.36 40.45 43.86 32.95 217.05 43.41 49
135 บ้านดอนกะโดน 9 43.83 25.56 41.33 39.72 23.06 173.50 34.70 146
136 ท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) 8 47.00 33.13 34.69 39.69 25.94 180.44 36.09 125
137 วัดวิจิตรรังสรรค์ 11 51.05 30.91 40.00 43.18 25.00 190.14 38.03 104
138 วัดสะตือสิงห์ (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 37.21 26.43 27.57 33.21 20.00 144.43 28.89 179
139 วัดถ้ำเข้ 5 44.00 29.00 30.80 39.00 22.50 165.30 33.06 160
140 วัดวงเดือน 16 49.14 34.38 40.84 46.41 32.66 203.42 40.68 73
141 วัดคลองเกษม 5 62.00 57.00 45.80 56.50 42.50 263.80 52.76 6
142 วัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเ 24 52.48 33.13 37.04 41.35 29.79 193.79 38.76 96
143 วัดศรีเจริญธรรม 2 47.00 45.00 34.25 42.50 28.75 197.50 39.50 86
144 วัดอรัญญวาสี 5 51.40 27.00 30.70 44.50 30.50 184.10 36.82 117
145 บ้านชัฏฝาง 21 45.92 24.29 33.12 41.31 27.74 172.37 34.47 147
146 ดอนสีนวน (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 18 53.17 36.11 38.53 42.50 26.67 196.97 39.39 89
147 วัดสระดู่ 17 51.38 40.88 43.35 42.35 26.32 204.29 40.86 70
148 วัดทองนพคุณ 4 40.31 36.25 36.38 35.00 26.88 174.81 34.96 142
149 บ้านหมื่นเทพ 10 53.65 35.50 44.15 47.75 32.50 213.55 42.71 52
150 วัดท่าแก้ว 10 45.08 29.00 38.80 37.50 28.00 178.38 35.68 129
151 ชุมชนคลองจันทน์ 22 48.84 30.45 35.02 39.66 21.25 175.23 35.05 139
152 วัดโคกหมู 6 44.63 30.00 33.33 43.33 33.75 185.04 37.01 116
153 บ้านหนองต่อ 12 40.75 27.50 41.96 41.25 31.04 182.50 36.50 122
154 อนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาส 111 50.13 38.24 41.96 44.21 31.85 206.39 41.28 60
155 วัดสวนอัมพวัน 7 42.21 22.14 32.21 35.71 23.57 155.86 31.17 172
156 วัดศรีสโมสร 23 52.62 35.87 36.50 46.74 33.70 205.42 41.08 65
157 บ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุ 11 57.55 39.09 38.50 48.18 26.59 209.91 41.98 55
158 บ้านวังหัวเรือ 3 39.33 23.33 37.50 30.00 26.67 156.83 31.37 171
159 วัดวังน้ำขาว 14 55.88 37.50 48.04 47.50 32.68 221.59 44.32 40
160 บ้านหนองหวาย 5 45.55 31.00 32.20 41.00 28.50 178.25 35.65 131
161 อนุบาลหนองมะโมง 7 46.96 37.14 36.36 45.71 26.43 192.61 38.52 99
162 บ้านน้ำพุ 6 41.63 35.83 28.83 37.08 28.33 171.71 34.34 150
163 บ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) 20 42.84 30.00 33.10 47.88 24.38 178.19 35.64 132
164 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ (จำรองฯ 13 42.85 33.46 32.35 40.38 24.62 173.65 34.73 145
165 บ้านหนองตะขบ 7 59.21 37.86 47.29 48.57 28.57 221.50 44.30 41
166 วัดเขาดิน (วันครู2502) 6 49.42 36.67 40.33 43.75 32.50 202.67 40.53 75
167 บ้านเขาเกล็ด 5 40.55 25.00 32.40 29.00 21.00 147.95 29.59 176
168 บ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) 15 56.43 44.33 41.20 52.33 26.50 220.80 44.16 43
169 บ้านเก่า 7 42.39 29.29 39.71 42.50 22.50 176.39 35.28 137
170 บ้านทุ่งโพธิ์ 13 49.94 37.69 39.23 44.81 24.23 195.90 39.18 91
171 บ้านกะบกเตี้ย 23 44.22 29.35 34.20 37.28 25.22 170.26 34.05 152
172 บ้านกลาง (วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) 1 25.00 25.00 32.50 40.00 27.50 150.00 30.00 175
173 บ้านเขาราวเทียนทอง 18 44.88 43.61 38.89 42.22 28.61 198.21 39.64 84
174 อนุบาลเนินขาม 30 57.28 40.17 45.08 50.50 29.33 222.36 44.47 38
175 บ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) 5 51.10 39.00 36.80 45.50 26.00 198.40 39.68 83
176 บ้านหนองยาง 20 43.88 25.75 34.70 42.88 28.88 176.08 35.22 138
177 บ้านสุขเดือนห้า 11 54.43 48.64 39.73 46.82 29.55 219.16 43.83 44
178 บ้านหนองเด่น 3 52.50 33.33 27.50 46.67 20.00 180.00 36.00 126
179 ราชประชานุเคราะห์ 46 60 45.26 28.00 33.78 39.00 26.00 172.04 34.41 148